Ομαδικά Προγράμματα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10:00
Abs - Legs
10:30
11:30
Χριστίνα
Fit-Cross
10:30
11:30
Χρήστος
Pilates
10:30
11:30
Βίκυ
AeroFit
10:30
11:30
Χρήστος
BOSU
10:30
11:30
Χριστινα
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
Fit-Pilates
15:00
16:00
Χρήστος
Fit-Pilates
15:00
16:00
Χρήστος
16:00
17:00
ΗΙΙΤ
17:00
18:00
Παναγιωτης
TRX
αιθουσα II
17:30
18:30
Βασιλικη

Pilates
18:00
19:00
Χριστίνα
18:00
Body Pump
Les Mills
18:00
19:00
Σωτήρης

TRX
αιθουσα II
18:00
19:00
Βασιλικη
Pilates
18:00
19:00
Έλενα
Fit-Cross
18:00
19:00
Χρήστος
Body Combat
18:00
19:00
Βασίλης
19:00
AeroFit
19:00
20:00
Χρήστος

TRX
αιθουσα II
19:00
20:00
Βασιλικη
BOSU
19:00
20:00
Ελενα
Body Combat
19:00
20:00
Παναγιώτης

TRX
αιθουσα II
19:00
20:00
Βασιλικη
BOSU
19:00
20:00
Χριστινα

ΗΙΙΤ
19:15
20:00
Βασιλικη
Body Pump
Les Mills
19:00
20:00
Δημήτρης
20:00
Body Combat
20:00
21:00
Παναγιώτης
BodyAttack
20:00
21:00
Βασιλικη
Body Pump
Les Mills
20:00
21:00
Σωτήρης
BodyAttack
20:00
21:00
Βασιλικη
Fit-Pilates
20:00
21:00
Χρήστος
21:00
Yoga
21:00
22:00
Βίκυ
Yoga
21:00
22:00
Βικυ
jumba
21:00
22:00
Αντρια
Yoga
21:00
22:00
Βίκυ

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
21:00
jumba
21:00
22:00
Αντρια

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10:00
Abs - Legs
10:30
11:30
Χριστίνα
11:00

Δευτέρα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20:00
BodyAttack
20:00
21:00
Βασιλικη
BodyAttack
20:00
21:00
Βασιλικη

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18:00
Body Combat
18:00
19:00
Βασίλης
19:00
Body Combat
19:00
20:00
Παναγιώτης
20:00
Body Combat
20:00
21:00
Παναγιώτης

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18:00
Body Pump
Les Mills
18:00
19:00
Σωτήρης
19:00
Body Pump
Les Mills
19:00
20:00
Δημήτρης
20:00
Body Pump
Les Mills
20:00
21:00
Σωτήρης

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
15:00
Fit-Pilates
15:00
16:00
Χρήστος
Fit-Pilates
15:00
16:00
Χρήστος
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
Fit-Pilates
20:00
21:00
Χρήστος

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10:00
Fit-Cross
10:30
11:30
Χρήστος
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Fit-Cross
18:00
19:00
Χρήστος

Τρίτη

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10:00
AeroFit
10:30
11:30
Χρήστος
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
AeroFit
19:00
20:00
Χρήστος

Δευτέρα

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
21:00
Yoga
21:00
22:00
Βίκυ
Yoga
21:00
22:00
Βικυ
Yoga
21:00
22:00
Βίκυ

Δευτέρα

 • Yoga
  21:00 - 22:00

Τετάρτη

 • Yoga
  21:00 - 22:00

Παρασκευή

 • Yoga
  21:00 - 22:00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10:00
Pilates
10:30
11:30
Βίκυ
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Pilates
18:00
19:00
Έλενα
Pilates
18:00
19:00
Χριστίνα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10:00
BOSU
10:30
11:30
Χριστινα
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
BOSU
19:00
20:00
Ελενα
BOSU
19:00
20:00
Χριστινα

Τρίτη

 • BOSU
  19:00 - 20:00

Πέμπτη

 • BOSU
  19:00 - 20:00

Παρασκευή

 • BOSU
  10:30 - 11:30
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17:00
TRX
αιθουσα II
17:30
18:30
Βασιλικη
18:00
TRX
αιθουσα II
18:00
19:00
Βασιλικη
19:00
TRX
αιθουσα II
19:00
20:00
Βασιλικη
TRX
αιθουσα II
19:00
20:00
Βασιλικη

Δευτέρα

 • TRX
  18:00 - 19:00
 • TRX
  19:00 - 20:00

Τετάρτη

 • TRX
  19:00 - 20:00

Πέμπτη

 • TRX
  17:30 - 18:30
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17:00
ΗΙΙΤ
17:00
18:00
Παναγιωτης
18:00
19:00
ΗΙΙΤ
19:15
20:00
Βασιλικη

Τρίτη

Πέμπτη