Ομαδικά Προγράμματα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10:00
Abs - Legs
10:30
11:30
Χριστίνα
Fit-Cross
10:30
11:30
Χρήστος
Pilates
10:30
11:30
Βίκυ
AeroFit
10:30
11:30
Χρήστος
CrossFit
10:30
11:30
Σωτηρης
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
Fit-Pilates
15:00
16:00
Χρήστος
Fit-Pilates
15:00
16:00
Χρήστος
16:00
17:00
Pilates
17:00
18:00
Χριστίνα
18:00
Body Pump
Les Mills
18:00
19:00
Σωτήρης
Pilates
18:00
19:00
Έλενα
Fit-Cross
18:00
19:00
Χρήστος
Step Aerobic
18:00
19:00
Γιώτα
Body Combat
les mills
18:00
19:00
Βασίλης
19:00
AeroFit
19:00
20:00
Χρήστος

TRX
19:00
20:00
Δημήτρης
BodyAttack
19:00
20:00
Βασιλικη
Body Combat
les mills
19:00
20:00
Παναγιώτης

TRX
19:00
20:00
Δημήτρης
Body Pump
Les Mills
19:00
20:00
Δημήτρης
20:00
Body Combat
les mills
20:00
21:00
Παναγιώτης
BOSU
20:00
21:00
Γιώτα
Body Pump
Les Mills
20:00
21:00
Σωτήρης
BodyAttack
20:00
21:00
Βασιλικη
Fit-Pilates
20:00
21:00
Χρήστος
21:00
Yoga
21:00
22:00
Βίκυ
Core Concept
21:00
22:00
Μαρίζα
Yoga
21:00
22:00
Βίκυ

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19:00
BodyAttack
19:00
20:00
Βασιλικη
20:00
BodyAttack
20:00
21:00
Βασιλικη

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10:00
Abs - Legs
10:30
11:30
Χριστίνα
11:00

Δευτέρα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18:00
Body Combat
les mills
18:00
19:00
Βασίλης
19:00
Body Combat
les mills
19:00
20:00
Παναγιώτης
20:00
Body Combat
les mills
20:00
21:00
Παναγιώτης

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18:00
Step Aerobic
18:00
19:00
Γιώτα

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18:00
Body Pump
Les Mills
18:00
19:00
Σωτήρης
19:00
Body Pump
Les Mills
19:00
20:00
Δημήτρης
20:00
Body Pump
Les Mills
20:00
21:00
Σωτήρης

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
15:00
Fit-Pilates
15:00
16:00
Χρήστος
Fit-Pilates
15:00
16:00
Χρήστος
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
Fit-Pilates
20:00
21:00
Χρήστος

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10:00
Fit-Cross
10:30
11:30
Χρήστος
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Fit-Cross
18:00
19:00
Χρήστος

Τρίτη

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10:00
AeroFit
10:30
11:30
Χρήστος
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
AeroFit
19:00
20:00
Χρήστος

Δευτέρα

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
21:00
Yoga
21:00
22:00
Βίκυ
Yoga
21:00
22:00
Βίκυ

Δευτέρα

 • Yoga
  21:00 - 22:00

Παρασκευή

 • Yoga
  21:00 - 22:00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10:00
Pilates
10:30
11:30
Βίκυ
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Pilates
17:00
18:00
Χριστίνα
18:00
Pilates
18:00
19:00
Έλενα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
21:00
Core Concept
21:00
22:00
Μαρίζα

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10:00
CrossFit
10:30
11:30
Σωτηρης
11:00

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20:00
BOSU
20:00
21:00
Γιώτα

Τρίτη

 • BOSU
  20:00 - 21:00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19:00
TRX
19:00
20:00
Δημήτρης
TRX
19:00
20:00
Δημήτρης

Δευτέρα

 • TRX
  19:00 - 20:00

Τετάρτη

 • TRX
  19:00 - 20:00