Η επίδραση της άσκησης με τη μέθοδο PILATES στην υγεία! Η άσκηση με την μέθοδο Pilates αποτελεί μια εναλλακτική μορφή φυσικής δραστηριότητας σε σχέση με τις παραδοσιακές μορφές άσκησης, όπως είναι η αερόβια άσκηση και η άσκηση αντιστάσεων. Όπως και με τις παραδοσιακές μορφές άσκησης, σκοπός της είναι η  βελτίωση και διατήρηση της υγείας και της καλής φυσικής κατάστασης των ασκούμενων. Φαίνεται από την βιβλιογραφία πως από τις αρχές του 2000 άρχισαν να πραγματοποιούνται μελέτες που αφορούν την αποτελεσματικότητα  της μεθόδου στην υγεία και την φυσική κατάσταση των ασκούμενων. Είναι γνωστό πως η συστηματική άσκηση (αερόβια και άσκηση αντιστάσεων) βελτιώνει το λιπιδαιμικό προφίλ, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βελτιώνει τα επίπεδα της γλυκόζης, μειώνει τον καρδιακό ρυθμό ηρεμίας, μειώνει το σωματικό βάρος, αυξάνει την μυϊκή μάζα, αυξάνει την οστική πυκνότητα, βελτιώνει τη VO2max, κ.α. Εντούτοις, δεν μας είναι γνωστό μέχρι σήμερα εάν η άσκηση με την μέθοδο Pilates μπορεί να έχει σημαντική επίδραση και στην σωματική υγεία πέραν από τις θετικές επιδράσεις που έχει στη φυσική κατάσταση.

Pilates και Φυσική Κατάσταση

Μέσα από την βιβλιογραφία είναι πλέον γνωστό πως τα οφέλη της μεθόδου Pilates στην φυσική κατάσταση των ασκούμενων ποικίλουν, βελτιώνοντας τις παραμέτρους της φυσικής κατάστασης για την υγεία (καρδιοαναπνευστική αντοχή, μυϊκή δύναμη και αντοχή, ευλυγισία, σύσταση σώματος). Ένας από τους σκοπούς της μεθόδου είναι η ενίσχυση του κέντρου (Muscolino και συν., 2004), εστιάζοντας στην πιο αποτελεσματική στρατολόγηση των μυών που δίνει έμφαση στην ενεργειακή απόδοση και την ποιότητα της εκτέλεσης (Kloubec, 2011). Οι ασκήσεις της μεθόδου αυξάνουν τη μυϊκή δύναμη και την αντοχή, καθώς και την ευλυγισία, βελτιώνουν τη στάση του σώματος και την ισορροπία (Kloubec, 2010; Kloubec, 2011; Cruz-Ferreira και συν., 2011; Fernandez-Rodriguez και συν., 2019). Η μέθοδος Pilates βελτιώνει την υγεία και την ευεξία με ασκήσεις που δίνουν έμφαση στην ενδυνάμωση των κοιλιακών μυών και των μυών της οσφυϊκής μοίρας, ενώ παράλληλα διατηρείται η καλή στάση του σώματος και η ευθυγράμμισή του (Endleman και συν., 2008). Τα τελευταία 2-3 χρόνια, έγιναν κάποιες προσπάθειες από ερευνητές σχετικά με την αξιολόγηση την αερόβιας αντοχής μέσα από την μέθοδο Pilates. Πρόσφατες έρευνες (Fernandez-Rodriguez και συν., 2019; Souza και συν. 2020) έρχονται να προσθέσουν πως το Pilates βελτιώνει το καρδιοαναπνευστικό ανεξάρτητα από την κατάσταση υγείας του πληθυσμού. Επομένως, μπορεί να είναι μια αποτελεσματική εναλλακτική λύση τόσο για τον υγιή πληθυσμό όσο και για ασθενείς (Fernandez-Rodriguez και συν., 2019). Επιπρόσθετα, γνωρίζουμε πως η σύσταση σώματος είναι επίσης ένα ακόμα συνθετικό της φυσικής κατάστασης για την υγεία του γενικού πληθυσμού. Μια έρευνα των Jago και συν. (2006) που πραγματοποιήθηκε σε νεαρά κορίτσια, έδειξε πως η συμμετοχή τους σε μια ώρα μάθημα Pilates, 5 φορές την εβδομάδα, για 4 εβδομάδες, μείωσε τον δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) τους και αναφέρουν πως η μέθοδος Pilates θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση της παχυσαρκίας. Όπως φαίνεται αυτό αποδείχθηκε και από τον Cakmakçi (2011) ο οποίος παρουσίασε μια θετική επίδραση της μεθόδου Pilates στη μείωση της παχυσαρκίας, βελτίωση του ΔΜΣ και ευλυγισίας σε παχύσαρκες γυναίκες που κάνουν καθιστική ζωή. Ακόμη μια έρευνα έδειξε το θετικό αντίκτυπο στο ΔΜΣ σε ενεργές γυναίκες μετά από 4 εβδομάδες χωρίς σωματική άσκηση. Η έρευνα έδειξε πως η άσκηση σε Reformer συσχετίστηκε με υγιείς αλλαγές στις ανθρωπομετρικές παραμέτρους, τη σύσταση του σώματος και τον σωματότυπο σε γυναίκες με εμπειρία στο Pilates μετά από 4 εβδομάδες χωρίς σωματική άσκηση.  Από την άλλη όμως οι Aladro-Gonzalvo και συν. (2011) θεωρούν πως απαιτείται μια καλά σχεδιασμένη μελέτη, για τον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο οι ασκήσεις της μεθόδου Pilates επηρεάζουν τον δείκτη μάζας σώματος σε επιλεγμένους πληθυσμούς.

Pilates και Δείκτες Υγείας

Σχετικά με τον αντίκτυπο της μεθόδου Pilates στον μεταβολισμό των λιπιδίων στο αίμα, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων τριγλυκεριδίων, ολικής χοληστερόλης, LDL και HDL, οι Boardley και συν. (2007) αναφέρουν πως ο αριθμός των μελετών είναι ανεπαρκής. Οι (Jung και συν., 2020), αναφέρουν πως το Pilates είναι γνωστό ότι έχει μικρή επίδραση στις μεταβολικές, καρδιοπνευμονικές και αγγειακές λειτουργίες λόγω ενός φορτίου άσκησης χαμηλότερο από αυτό της μέτριας έντασης συνεχόμενης άσκησης. Παρόλο που υπάρχει περιορισμένος αριθμός μελετών που ερευνούν την επίδραση της μεθόδου Pilates σε δείκτες υγείας των ασκούμενων, υπάρχουν μελέτες που παρουσιάζουν θετικά ευρήματα στον μεταβολισμό των λιπιδίων στο αίμα, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων τριγλυκεριδίων, ολικής χοληστερόλης, LDL και HDL, μείωση στην γλυκόζη ηρεμίας, στην αρτηριακή πίεση και στον καρδιακό ρυθμό, ειδικά σε άτομα με προβλήματα υγείας. Για παράδειγμα, στην μελέτη των Wong και συν. (2020), 12 εβδομάδες Mat Pilates, 3 φορές την εβδομάδα για 60 λεπτά η κάθε συνεδρία, έδειξε πως μπορεί να είναι μια αποτελεσματική παρέμβαση για τη βελτίωση της αγγειακής λειτουργίας και του σωματικού λίπους σε νεαρές παχύσαρκες γυναίκες με αυξημένη αρτηριακή πίεση. Επιπρόσθετα, στην έρευνα των El-Monim και συν. (2019), όπου διεξάχθηκε το ίδιο πρωτόκολλο άσκησης, σε γυναίκες με διαβήτη τύπου 2, φάνηκε πως η μέθοδος Pilates βελτίωσε το λιπιδαιμικό προφίλ των συμμετεχόντων που έκαναν Pilates, την αρτηριακή τους πίεση και τα επίπεδα γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης. Αξίζει να σημειωθεί πως σε μελέτες όπου υπήρξε συνδυασμός άσκησης με τη μέθοδο Pilates και αερόβιας άσκησης, φάνηκε πως υπήρξε μεγαλύτερη βελτίωση στο λιπιδαιμικό προφίλ των ασκούμενων, όπως και στα επίπεδα γλυκόζης. Στην έρευνα των (Çetin και συν., 2019) όπου στα πρωτόκολλα άσκησης χρησιμοποιήθηκε συνδυαστικά η μέθοδος Pilates και η αερόβια άσκηση (30’ Pilates και 30’ αερόβια άσκηση) σε υγιείς γυναίκες, φάνηκε μεγαλύτερη η βελτίωση στο λιπιδαιμικό προφίλ. Στην έρευνα των Batista και συν., (2018) η ομάδα που έκανε άσκηση, ακολούθησε ένα πρωτόκολλο άσκησης με 10 ασκήσεις Pilates, 35 λεπτά αερόβια άσκηση στο 60-70%ΜΚΣ και ασκήσεις αντιστάσεων στο 60% 1ΜΕ. Μετά από τις ασκήσεις Pilates δεν υπήρξε σημαντική επίδραση στην αρτηριακή πίεση των γυναικών, ενώ μειώθηκε μετά από την αερόβια άσκηση και τις ασκήσεις αντιστάσεων.

Φαίνεται εν τούτοις, πως ο συνδυασμός της μεθόδου Pilates με τις παραδοσιακές μορφές άσκησης (αερόβια άσκηση και αντιστάσεων) μεγιστοποιούν την επίτευξη μεγαλύτερου αριθμού θετικών προσαρμογών στην υγεία των ασκούμενων.

 

 

ΚΟΡΤΕΣΗ ΝΙΚΟΛ

Studio One Cyprus Manager

BSc Sports Science & Physical Education

MA PR

BA (Hons) Communications & Media

Nationally Certified Pilates Teacher (NCPT)

 

ΠΗΓΗ

www.studioone.gr

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Boardley D., Fahlman M., Topp R., Morgan A. L., McNevin N. 2007. The impact of exercise training on blood lipids in older adults. The American Journal of Geriatric Cardiology, [online] 16(1), pp: :30-35. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/6585198_The_Impact_of_Exercise_Training_on_Blood_Lipids_in_Older_Adults> [Accessed 19 Oct. 2020].

 

Cakmakçi, O. 2011. The effect of 8-week pilates exercise on body composition in obese women. Collegium Anthropologicum, Journal of the Croatian Anthropological Society, [online] 35(4), pp.1045-50. Available at: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22397236/> [Accessed 30 Oct. 2020].

 

Çetin, S., Ece., C., Şen, M., Çetin, N., Aydoğan, A. 2019. The Effects of Pilates and Aerobic Exercise on Blood Pressure, Heart Rates, and Blood Serum Lipids in Sedentary Females. Journal of Education and Training Studies, [online] 7 (4). Available at: <http://redfame.com/journal/index.php/jets/article/viewFile/4077/4328> [Accessed 2 Nov. 2020].

 

Cruz-Ferreira A., Fernandes J., Laranjo L., Bernardo L.M. and Silva, A. 2011. A systematic review of the effects of pilates method of exercise in healthy people. Arch Phys Med rehabil, [online] 92(12), pp: 2071-81. Available at: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22030232> [Accessed 19 Oct. 2020].

 

El-Monim, Y.A.Z., El-Nahas, N.G., and Hakem, S.A.2019. Effect of Pilates Exercise on Cardio Metabolic Risk Factors in Women with Type 2 Diabetes. Med. J. Cairo Univ, [online] 87(1), pp: 851-857. Available at: <https://journals.ekb.eg/article_52630_01d5a88af13d3d2b3348c43a88d1b507.pdf> [Accessed 28 Jan. 2021].

 

Endleman, I., Critchley, D.J. 2008. Transversus abdominis and obliquus internus activity during Pilates exercises: measurement with ultrasound scanning. Arch Phys Med Rehabil, [online] 89(11), pp: 2205-12. Available at:   <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18996251>  [Accessed 29 Oct. 2020].

 

Fernandez-Rodriguez R., Alvarez-Bueno C., Ferri-Morales, A., Torres-Costoso A.I., Cavero-Redondo I., and Martinez-Vizcaino V. 2019. Pilates Method Improves Cardiorespiratory Fitness: A Systematic Review and Meta-Analysis. Res Sport Med, [online] 24(3) pp. 281-6. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6912807> [Accessed 30 Oct. 2020].

 

Jago, R., Jonker ML., Missaghian M., and Baranowski T. 2006. Effects of 4 weeks of Pilates on the body composition of young girls. Preventive Medicine, [online] 42(3), pp.77-80. Available at: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16376979>  [Accessed 19 Oct. 2020].

 

Jung K., Kim, J., Park H.Y., Jung W.S. and Lim, K. 2020. Hypoxic Pilates Intervention for Obesity: A Randomized Controlled Trial. International Journal of Environmental Research and Public Health, [online] 17(19), pp.7186. Available at: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33008106> [Accessed 30 Oct. 2020].

 

Kloubec, J.A. 2011. Pilates: how does it work and who needs it. Muscles Ligaments Tendons J., [online]  1(2), pp:61-66. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3666467> [Accessed 19 Oct. 2020].

 

Kloubec J.A. 2010. Pilates for improvement of muscle endurance, flexibility, balance, and posture. J Strength Cpnd. Res, [online] 24(3), pp:661-7. Available at:  <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20145572> [Accessed 19 Oct. 2020].

 

Muscolino, J.E. and Cipriani, S. 2004. Pilates and the “Powerhouse”. Journal of Bodywork and Movement Therapies, [online]  8, pp: 15-24. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/244877817_Pilates_and_the_powerhouse-I>  [Accessed 19 Oct. 2020].

 

Souza, C., Krüger, R.L., Schmit E.D, Santiago, E., Neto, W., Reischak-Oliveira A., Couto de Sá, C.K. and Fagundes Loss, J. 2020. Cardiorespiratory Adaptation to Pilates Training. Research Quarterly for Exercise and Sport, [online] pp:1-7. Available at: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32493165> [Accessed 30 Oct. 2020].

 

Wong, A., Figueroa A., Fischer, S.M., Bagheri R. and Park, S.Y. 2020. The Effects of Mat Pilates Training on Vascular Function and Body Fatness in Obese Young Women With Elevated Blood Pressure. [online] 33(6), pp: 563-569. Available at:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32236522> [Accessed 29 Oct. 2020].