What are you looking for?

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου

 1. 1.Εισαγωγή
  Καλώς ήλθατε στo Gym Tonik!Αυτοί οι Όροι Χρήσης διέπουν τη χρήση του ιστότοπού μας που βρίσκεται στη διεύθυνση https://gymtonik.gr.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπει επίσης τη χρήση των υπηρεσιών μας από εσάς και εξηγεί πώς συλλέγουμε, διαφυλάσσουμε και αποκαλύπτουμε τις πληροφορίες που προκύπτουν από τη χρήση των σελίδων μας.

Η συμφωνία σας μαζί μας περιλαμβάνει τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους παρακάτω όρους και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς.

 

 1. 2.Επικοινωνίες

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε να εγγραφείτε σε ενημερωτικά δελτία, υλικό μάρκετινγκ ή προώθησης και άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να στείλουμε. Ωστόσο, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη οποιασδήποτε ή όλων αυτών των επικοινωνιών από εμάς, ακολουθώντας τον σύνδεσμο διαγραφής ή μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@gymtonik.gr.

 1. 3.Πνευματικά Δικαιώματα

Με τους παρόντες Όρους Χρήσης, ο χρήστης δηλώνει και βεβαιώνει ρητά και χωρίς καμία επιφύλαξη ότι απολαμβάνει πλήρως τα δικαιώματα των κάθε είδους έγγραφων, φωτογραφικών, οπτικοακουστικών και των οιωνδήποτε πάσης φύσεως ή μορφής δεδομένων και πληροφοριών που ο ίδιος παρέχει ή θα παρέξει στo Gym Tonik.

Παράλληλα, η Gym Tonik υπόσχεται και εγγυάται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η παροχή του ως άνω υλικού και του πηγαίου κώδικα, με βάση το παρόν άρθρο, δεν προσκρούει, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο θίγει ή προσβάλλει κανένα απολύτως δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο χρήστης ουδεμία ευθύνη φέρει, ούτε απέναντι στην Gym Tonik ούτε, κατά μείζονα λόγο, απέναντι σε οιονδήποτε εμπλεκόμενο τρίτο, αλλά αντιθέτως, η Gym Tonik υποχρεούται με δική της ευθύνη και δαπάνες να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την άρση οιασδήποτε τυχόν προσβολής.

Οι βασικές αρχές για την επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών της εφαρμογής:
Δεσμευόμαστε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των χρηστών με θεμιτό και διαφανή τρόπο, σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, και ιδιαιτέρως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής GDPR).

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη:

(3.1.1) Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.

(3.1.2) Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς που θέτουμε.

(3.1.3) Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα δεδομένα να είναι ακριβή, παρέχοντάς σας, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα διόρθωσης ή/και διαγραφής.

(3.1.4) Διατηρούμε τα δεδομένα των χρηστών για χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται για τους σκοπούς που θέτουμε.

(3.1.5) Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.

(3.1.6) Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στο site, καθώς και για να λαμβάνουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με αυτή.

 

Στο πλαίσιο της προστασίας των δεδομένων που επεξεργάζεται, η Gym Tonik εφαρμόζει μία σειρά από κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, υιοθετεί εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας, εκπαιδεύει κατάλληλα το προσωπικό της, το οποίο δεσμεύεται για την τήρηση εμπιστευτικότητας και απορρήτου, ενώ αξιοποιεί μία σειρά τεχνολογιών που διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών (π.χ. SSL certificate, κρυπτογράφηση, πιστοποιημένα data centers). Όπως επιτάσσουν οι αρχές της ασφάλειας πληροφοριών και της προστασίας δεδομένων, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν κριθεί απαραίτητο, επικαιροποιούνται και προσαρμόζονται στις νέες βέλτιστες πρακτικές.

Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε:

(3.2.1) Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα – Λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας της σελίδας, αμέσως μόλις την ανοίξει, επικοινωνεί με το server μας (εξυπηρετητής) ο οποίος καταγράφει – για στατιστικούς λόγους – την IP καθώς και την ημερομηνία και ώρα της επίσκεψής του χρήστη.

(3.2.2) Πληροφορίες που μας παρέχουν οι χρήστες κατά την (προαιρετική) εγγραφή ή παραγγελία τους – Η εφαρμογή – προκειμένου να ολοκληρώσει το προφίλ του χρήστη – θα ζητήσει να εισαχθεί το Ονοματεπώνυμο, η Ημερομηνία Γέννησης,τη Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, ΤΚ), το eMail καθώς και το Σταθερό ή Κινητό τηλέφωνο του χρήστη. Η εφαρμογή θα συλλέξει στοιχεία των παραγγελιών των χρηστών (ημερομηνία-ώρα παραγγελίας, ποσό, διεύθυνση αποστολής). Σε καμία περίπτωση η εφαρμογή δεν θα συλλέξει ή/και καταγράψει αριθμούς πιστωτικών καρτών ή κωδικούς Paypal.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων:

Πρόσβαση στα δεδομένα έχει μόνο προσωπικό της Gym Tonik, το οποίο, πέραν του υψηλού επιπέδου επαγγελματισμού και της εμπειρίας που διαθέτει, δεσμεύεται συμβατικά από υποχρέωση εχεμύθειας. Δεν κοινολογούμε ούτε διαβιβάζουμε τα δεδομένα των χρηστών σε κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Πού και για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα:

Τα δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται στο σύστημα (Βάση Δεδομένων και μέσο αποθήκευσης) της Gym Tonik, το οποίο φιλοξενείται σε κέντρο δεδομένων που βρίσκεται σε αποκλειστικό (dedicated) server στη Γερμανία αποκλειστικά και μόνο για χρονικό διάστημα, το οποίο είναι απαραίτητο για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας (τουλάχιστον 3 έτη).

 1. 4.Αγορές

Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας μας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παρέχετε ορισμένες πληροφορίες σχετικές με την αγορά σας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της διεύθυνσης χρέωσής σας και τις πληροφορίες αποστολής.

Εκπροσωπείτε και εγγυάστε ότι:

(4.1) έχετε το νόμιμο δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε κάρτα ή άλλες μεθόδους πληρωμής σε σχέση με οποιαδήποτε αγορά και ότι

(4.2) οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι αληθείς, σωστές και πλήρεις.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τη χρήση υπηρεσιών τρίτων με σκοπό τη διευκόλυνση της πληρωμής και την ολοκλήρωση των αγορών. Υποβάλλοντας τα στοιχεία σας, μας παρέχετε το δικαίωμα να παρέχουμε τις πληροφορίες σε αυτά τα τρίτα μέρη, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πολιτικη επιστροφών: Εάν το προϊόν ή η υπηρεσία που αγοράσατε από τη Gym Tonik δεν πληρεί τις προϋποθέσεις που επιθυμείτε, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία στέλνοντάς – εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας – email στο info@gymtonik.gr. Η Gym Tonik θα σας επιστρέψει τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε. Μετά το διάστημα των 15 ημερών αιτήματα ακύρωσης δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να ακυρώσουμε την παραγγελία σας εάν υπάρχει υποψία για απάτη ή για μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη συναλλαγή ή εάν δεν είστε άνω των 18 ετών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να ακυρώσουμε την παραγγελία σας εάν υπάρχει υποψία για απάτη ή για μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη συναλλαγή.

 1. 5.Διαγωνισμοί, Κληρώσεις και Προσφορές

Τυχόν διαγωνισμοί, κληρώσεις ή άλλες προσφορές που διατίθενται μέσω των υπηρεσιών μας ενδέχεται να διέπονται από όρυς που διαχωρίζονται από αυτούς τους Όρους Χρήσης. Εάν συμμετέχετε σε οποιεσδήποτε προωθητικές ενέργειες, ανατρέξτε στους ισχύοντες όρους, καθώς και στην Πολιτική Απορρήτου. Εάν οι όροι για μια προσφορά έρχονται σε αντίθεση με τους παρόντες Όρους, υπερισχύουν αυτοί της προώθησης.

 1. 6.Απαγορευμένες Χρήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας μόνο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης. Συμφωνείτε να ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας:

(6.1.1) Με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα εθνικό ή διεθνή νόμο ή κανονισμό.

(6.1.2) Για σκοπούς εκμετάλλευσης, βλάβης ή απόπειρας εκμετάλλευσης ή βλάβης ανηλίκων με οποιονδήποτε τρόπο.

(6.1.3) Να διαβιβάζετε ή να προμηθεύεστε την αποστολή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων της “ανεπιθύμητης αλληλογραφίας” ή οποιασδήποτε άλλης παρόμοιας προσβολής.

(6.1.4) Για πλαστοπροσωπία ή απόπειρα πλαστοπροσωπίας της Best Cybernetics, του προσωπικού της, ενός άλλου χρήστη ή οποιουδήποτε άλλου ατόμου ή οντότητας.

Επιπλέον, συμφωνείτε να MHN:

(6.2.1) Χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες μας με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει, να βλάψει ή να επηρεάσει τις υπηρεσίες μας ή να επηρεάσει τη χρήση των υπηρεσιών μας από οποιοδήποτε άλλο μέρος, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς τους να συμμετέχουν σε δραστηριότητες σε πραγματικό χρόνο μέσω αυτών.

(6.2.2) Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε ρομπότ, αράχνη ή άλλη αυτόματη συσκευή, διαδικασία ή μέσο για να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας για οποιοδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης ή της αντιγραφής οποιουδήποτε υλικού στις υπηρεσίες μας.

(6.2.3) Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε μη αυτόματη διαδικασία για την παρακολούθηση ή αντιγραφή οποιουδήποτε υλικού των υπηρεσιών μας ή για οποιονδήποτε άλλο μη εξουσιοδοτημένο σκοπό χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

(6.2.4) Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή διαδικασία που επηρεάζει την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών μας.

(6.2.5) Εισάγετε τυχόν ιούς ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές.

(6.2.6) Προσπαθήστε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να παρέμβετε, να καταστρέψετε ή να διακόψετε τυχόν τμήματα των υπηρεσιών μας, τον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένοι, ή οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που είναι συνδεδεμένη με τις υπηρεσίες μας.

(6.2.7) Επιτεθείτε στο info@gymtonik.gr μέσω denial-of-service attack ή οποιασδήποτε παρόμοιας επίθεσης.

(6.2.8) Κάνετε κάποια ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη ή παραποίηση της παγκόσμιας βαθμολογίας / κατάταξης της Gym Tonik.

(6.2.9) Προσπαθήσετε να παρέμβετε στην ορθή λειτουργία των υπηρεσιών μας με οποιονδήποτε τρόπο.

 1. 7.Πολιτική Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων. Η πολιτική μας είναι να απαντήσουμε σε κάθε ισχυρισμό ότι το περιεχόμενο που αναρτάται στις υπηρεσίες μας παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας.

Εάν είστε κάτοχος πνευματικής ιδιοκτησίας ή είστε εξουσιοδοτημένος για λογαριασμός ενός κατόχου και πιστεύετε ότι η ιδιοκτησία που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα έχει αντιγραφεί κατά τρόπο που συνιστά παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, υποβάλετε την αίτησή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@gymtonik.gr  με τη γραμμή θέματος: “Παραβίαση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας” και συμπεριλάβετε στην αξίωσή σας λεπτομερή περιγραφή της φερόμενης παράβασης, όπως περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω, στην ενότητα “Ειδοποίηση και Διαδικασία DMCA για τις Αξιώσεις Παραβίασης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας”

Ενδέχεται να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για τυχόν κόστη (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων και των αμοιβών των δικηγόρων) για ψευδείς δηλώσεις ή αξιώσεις κακής πίστης σχετικά με την παραβίαση, σε οποιοδήποτε περιεχομένο βρέθηκε στις υπηρεσίες μας, των δικαιωμάτων της πνευματική σας ιδιοκτησίας.

 1. 8.Ειδοποίηση και Διαδικασία DMCAγια τις Αξιώσεις Παραβίασης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Μπορείτε να υποβάλετε μια ειδοποίηση σύμφωνα με τον Νόμο για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Ψηφιακή Εποχή (DMCA) παρέχοντας γραπτώς τις ακόλουθες πληροφορίες στον συνεργάτη μας, που είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της τήρησης των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας:

(8.1) ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του εξουσιοδοτημένου, να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, προσώπου,

(8.2) μια περιγραφή της ιδιοκτησίας που προστατεύεται από δικαιώματα, η οποία ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης URL (δηλ. της διεύθυνσης της ιστοσελίδας) της τοποθεσίας όπου υπάρχει η ιδιοκτησία ή ένα αντίγραφο αυτής, που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα,

(8.3) τον προσδιορισμό της διεύθυνσης URL ή άλλης συγκεκριμένης τοποθεσίας στις υπηρεσίες μας, όπου βρίσκεται το υλικό που υποστηρίζετε ότι παραβιάζεται,

(8.4) τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και το email σας,

(8.5) μια δήλωση από εσάς ότι είστε πεπεισμένος ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο της πνευματικής ιδιοκτησίας, τον αντιπρόσωπό του ή το νόμο.

(8.6) μια δήλωση από εσάς, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ποινή ψευδορκείας, ότι οι παραπάνω πληροφορίες στην ειδοποίησή σας είναι ακριβείς και ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή έχετε εξουσιοδότηση να ενεργείτε εκ μέρους του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συνεργάτη μας περί των πνευματικών δικαιωμάτων μέσω email στη διεύθυνση info@gymtonik.gr.

 1. 9.Σύνδεσμοι

Οι υπηρεσίες μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων ή υπηρεσίες που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από την Gym Tonik.

Η Best Cybernetics δεν ελέγχει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτων μερών.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Gym Tonik δεν θα είναι υπεύθυνη, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται να προκαλείται από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, αγαθών ή υπηρεσιών που διατίθενται μέσω οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδες.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους Όρους Χρήσης και τις Πολιτικές Απορρήτου οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτων επισκέπτεστε.

 1. 10. Τροποποιήσεις στους Όρους

Μπορούμε να τροποποιήσουμε τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας τους τροποποιημένους όρους σε αυτόν τον ιστότοπο. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αυτούς τους Όρους.

Η συνεχιζόμενη χρήση της πλατφόρμας μετά την δημοσίευση των αναθεωρημένων Όρων σημαίνει ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με τις αλλαγές. Προτείνουμε να ελέγχετε συχνά αυτήν τη σελίδα, ώστε να γνωρίζετε τυχόν αλλαγές, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς.

Συνεχίζοντας την πρόσβαση ή τη χρήση των υπηρεσιών μας μετά την έναρξη ισχύος των αναθεωρήσεων, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, δεν είστε πλέον εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

 1. 11.Αναγνώριση

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει αυτούς τους Όρους Χρήσης και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς.

 1. 12.Επικοινωνήστε μαζί μας

Στείλτε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα αιτήματα σας για τεχνική υποστήριξη μέσω email info@gymtonik.gr .

Back Top