Άσκηση και καρδιακή ανεπάρκεια! Η άσκηση λειτουργεί συμπληρωματικά ως πρόληψη – διαχείριση αλλά και θεραπεία για πάνω από 40 χρόνιες παθήσεις. Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί κύρια αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας με σταθερό επιπολασμό από το 1998 και μετά κυμαινόμενο μεταξύ 6,3% και 13,3%. Πώς μπορεί η άσκηση να μας βοηθήσει;

Τα οφέλη της άσκησης είναι ευρέως γνωστά και οι νέες κατευθυντήριες άσκησης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τονίζουν πως “Η κάθε κίνηση μετράει”. Η άσκηση λειτουργεί συμπληρωματικά ως πρόληψη – διαχείριση αλλά και θεραπεία για πάνω από 40 χρόνιες παθήσεις. Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί κύρια αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας με σταθερό επιπολασμό από το 1998 και μετά κυμαινόμενο μεταξύ 6,3% και 13,3%.

Η παρούσα μελέτη που παρουσιάζουμε σήμερα βασίζεται στην εξέλιξη της αλληλεπίδρασης μεταξύ καρδιακής ανεπάρκειας (HF) και της άσκησης. Η άσκηση θεωρείται ως διαγνωστικό και προγνωστικό εργαλείο καθώς και ως θεραπευτική παρέμβαση στο χρόνιο HF.

Πιο συγκεκριμένα, εντός της μελέτης, επισημαίνεται πως, η γνώση, η κλινική εφαρμογή και το ερευνητικό ενδιαφέρον για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ άσκησης και καρδιακής ανεπάρκειας έχουν διαφορετικές φάσεις στην εξέλιξη της νόσου.

Πριν από την καρδιακή ανεπάρκεια, φαίνεται ότι η άσκηση παρέχει προστατευτικό όφελος για την καλύτερη πρόληψη (πρωτογενής πρόληψη). Με ήδη εμφανιζόμενη καρδιακή ανεπάρκεια, φαίνεται ότι η άσκηση παρέχει συγκεκριμένα οφέλη ως δευτεροβάθμια πρόληψη.

Η συγκεκριμένη μελέτη παρέχει μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση της επίδρασης της φυσικής κατάστασης και της σωματικής δραστηριότητας στον κίνδυνο, τη διαχείριση και την πρόγνωση που σχετίζεται με την ανάπτυξη καρδιακής ανεπάρκειας.

Στα τελικά συμπεράσματα τονίζονται τα παρακάτω:

  1. Η άσκηση είναι ένα εργαλείο πρωτογενούς πρόληψης σε πιθανούς ασθενείς (πριν την εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας)
  2. Η άσκηση είναι μια συμπληρωματική θεραπεία για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.
  3. Η ικανότητα άσκησης είναι μια ισχυρή προγνωστική παράμετρος σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.
Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης αλλά και παρατηρώντας την αύξηση (και τους πολλαπλούς κινδύνους) της σωματικής αδράνειας κατά τη διάρκεια της COVID-19 εποχής, φαίνεται ότι είναι καιρός να αρχίσουμε την εκτέλεση σωματικής δραστηριότητας…από χθες!
Πηγή άρθρου: www.inmedhealth.gr

Πηγή: Cattadori, G., Segurini, C., Picozzi, A., Padeletti, L., & Anzà, C. (2018). Exercise and heart failure: an update. ESC heart failure, 5(2), 222–232. https://doi.org/10.1002/ehf2.12225

✅Κάνε σήμερα την αρχή.. Βελτίωσε την υγεία και την ψυχολογία σου. Κλείσε σήμερα ραντεβού με το έμπειρο προσωπικό μας με σκοπό να αναλύσουμε τους στόχους σου!
✅ Επικοινωνήστε μαζί μας: Τ. 2613 016 000 | info@gymtonik.gr | gymtonik.gr
Γνώρισε και εσύ ένα από τα ποιοτικότερα #γυμναστήρια της #Πάτρας!